Práva dětí při hospitalizaci

HOSPITALIZACE DĚTÍ A JEJICH PRÁVA ZEJMÉNA ŘEŠENÍ SEPARACE

Nyní se na mě obrací telefonicky rodiče, pokud dojde na problém v nemocnici, že personál odmítá pustit rodiče- či jednoho z nich a dokonce i matku s tím, že buď mají jistý návštěvní řád, nebo nemají prostory pro přítomnost rodiče či jiné výmluvy. Personálu se jistě nehodí žádná doprovodná osoba, tak to zkouší. Ovšem jako rodič nejste návštěva, ale zákonný zástupce a jako takový máte ze zákona práva a povinnosti vůči svému dítěti a dítě má zase bezvýhradné právo na Vaší nepřetržitou přítomnost! Tedy i na Jipce, tedy i při operaci.. Často se tomu personál brání, protože samozřejmě rodič je přítěž pro personál, ale velká pomoc pro dítě a zde je třeba myslet na dítě, nikoliv, že se to nehodí do krámu nemocnici. Jde jen o to se nenechat vystrnadit.

I novorozenci cítí, zda jste s nimi. Ze studií vyplývá, že takové neopuštěné děti se léčí mnohem rychleji, což je logické. Opuštěné děti se můžou dokonce zhoršovat.

Kdo je dítě:

Dítě je člověk do 15 respektive do až 18- ti let. Do 6 -ti let hradí pobyt doprovodu pojišťovna, od 6- ti let bohužel ne…ale je tu možnost, že to pojišťovna proplatí, jestliže  to schválí i revizní lékař a rodič se přijme jako průvodce.

Je tu též možnost zůstat na své karimatce.

Kdo je rodič:

Zákonný zástupce dítěte. Rodič má zodpovědnost za vše, co se s dítětem děje (i když se vlastně nechá vystrnadit).Rodič má veškerou zodpovědnost, které se nezřekne a to i za léčbu – musí jí vždy totiž odsouhlasit a schválit- a to způsobem informovaného souhlasu, kam je třeba se vyjádřit, pokud s něčím nesouhlasíme a každé vyšetření bychom měli opět znovu odsouhlasit a lékař ho musí důkladně vysvětlit. A když tam nejsme??

Jaké jednání nemocnic můžeme očekávat? Např. :

1- Kamarádka takhle měla malou na nedonošencích a směla chodit pouze PŘES DEN a co 3 hodiny na kojení. Něco jako kojení 24 hod. neexistuje, něco jako kojení na požádání taky ne. Když má dítě hlad dřív jak za 2 hod a 45 min, tak dostane dudlík a musí vydržet… je to děs. Ale podle mě – Jana Elris Bartlová s tím kojením podat žádost o předběžné opatření, protože nikdo nemůže rozdělit kojící matku a její dítě. Dokonce to má přednost i před nárokem otce na styk s dítětem (pokud je kojené, tak je možné otci upírat jeho práva na péči. např.si nemůže vzít takové dítě na týden nebo na noc).

2- Týden po porodu, matku vykopali s tím, ze dítě je na nedonošencích a pro ni nemají místo.Ona tam teď každý den za nim musí jezdit skoro 60 km a přichází o mléko. Přitom ví o jiné mamince, která je místní a pro kterou se místo našlo…

3- Příšerný příběh, který píši v políčku O mě…..

Je třeba si to nenechat líbit, mluvit s vedením. Osobně bych byla neodbytná, klidně bych jim řekla, že to dám novinářům, měli by ostudu. Není možné takto zacházet s rodiči. Bohužel ale mnozí to vzdají a líbit si to nechají na úkor dítěte. Následky separace mohou být dlouhodobé a nepříjemné.

Jaké výmluvy můžete čekat od personálu nemocnice a jak je to doopravdy?

1- Nemáme pro Vás místo- vždy místo je, jen jim se to nehodí. Bohužel ale je pravda, že zřejmě budete muset být pouze na židli, protože lůžka opravdu zřejmě mít nebudou (pokud to není pracoviště přímo dělané na doprovod). Pokud to není jipka, tak nikdo nemůže zakázat tam mít vlastní karimatku. Narážky na ne-hygieničnost se dají očekávat, proto je lepší mít novou- lépe se argumentuje.

2- Návštěvní řád má své jasné hodiny – Vy nejste návštěva, ale zákonný zástupce a rodič- viz. zákony níže.

3- Náš Řád nemocnice toto nedovoluje – Řád oddělení či nemocnice nesmí nadměrně zasahovat do práv, které jsou v postavení nad ním, což jsou všechny níže uvedené zákony vzhledem k hospitalizaci dětí. Proto není nutno se jím řídit.

4- Jste bacilonosič, hrozí infekce- V určitých případech to může být pravda, ne však za normální situace. Navíc rodič je vlastně takový filtr, protože mnoho činností dělá sám a dítě nemusí přijít do styku s dalšími lidmi, které chodí ven stejně jako rodič (v aktuální situaci méně než rodič). Navíc dítě neprodělává takový stres a to jeho stavu jen přispěje uzdravit se. I když je období epidemie, tak pokud je rodič uvnitř, myje si ruce a má na sobě případně ochranný oděv, je menší bacilonosič než střídající se personál, který chodí mezi lidi nebo dokonce jezdí MHD.

Je jen jedna situace, kdy legitimně může personál zamezit přístupu rodiče a to je aktuální stav rodiče:

1- Pokud je rodič zfetovaný či opilý a to prokazatelně.

2- Pokud je infekčně nemocný, například má horečku, je malátný, silně kašle.. ( o epidemii níže)

3- Pokud má soudní zákaz.

4- Pokud by byl hysterický (nikoliv neústupný ke svým právům), ale opravdu řádil jako smyslů zbavený, agresivní a opravdu ohrožoval někoho na zdraví či životě.

K ZAPAMATOVÁNÍ :

Lze vykázat rodiče pouze pokud by tedy jeho přítomnost opravdu zcela reálně v čase ohrožovala život či zdraví. Nelze vyhodit rodiče jen jako libovůle nemocnice, že se jim to hodí či že to mají ve svém Vnitřním řádu. O Vnitřním řádu platí:

 

                                       VNITŘNÍ ŘÁD

Není možné si svévolně dát do Vnitřního řádu body, které odporují právu klienta. Vnitřní řád nemocnice je podřízen zákonům, které stojí v hierarchii nad ním.Pokud by se Vnitřní předpisy nemocnice dostaly do rozporu se zákonem nebo nadměrným způsobem zasahovaly do práv ženy, jsou v tomto rozsahu neplatné a není nutné se jimi řídit. A to zákon 372/2011 Sb. o zdravotních službách, § 28 odst. (3), písm. e), odst. 3 je. Vnitřní předpisy - vnitřní řád slouží k upravení chodu oddělení, k ochraně práv jiných hospitalizovaných osob apod.

Více ještě zde: http://www.aperio.cz/poradna/35772

Co se může stát- odkazy na články- není to příjemné čtení:

 

1- https://www.facebook.com/movie2kblogspot/videos/822143497867410/?pnref=story

 

2- http://hradec.idnes.cz/lekarnice-ve-fakultni-nemocnici-hradec-kralove-silny-lek-ohrozila-tri-novorozence-g2v-/hradec-zpravy.aspx?c=A150128_083958_hradec-zpravy_tuu

3- http://plzen.idnes.cz/jiri-h-lekar-primar-dusevne-nemocny-manidepresivni-psychoza-policie-1ix-/plzen-zpravy.aspx?c=A140916_124145_plzen-zpravy_pp#utm_source=sph.idnes&utm_medium=richtext&utm_content=top6

4- http://www.splynuti.cz/news/stiznost-na-chomutovskou-nemocnici/

ŘEŠENÍ AKUTNÍ SITUACE:

1- Znát předem svá práva a práva dítěte- viz. níže- nejlépe vytisknout sebou.

2- Neustupovat! Vyjednávat klidně ale neústupně. Nenechat se udolat nesmysly jako: Je už na to velký/á, to jsme tu ještě neměli, nemáme místo, musíte zaplatit…….

3- V případě akutní potřeby volat buď někoho z Ligy lidských práv, který bude hovořit po telefonu, či se dá též zvolit policie, což je již horší, ale zabírá to. Též já jsem schopná poskytnout službu „zákon na telefonu“ -603341000.

4- Dá se též požádat o převoz na pracoviště, které je přátelštější (pokud to je možné z hlediska stavu miminka/dítěte).

5- Dítěti nelhat, aby neztratilo důvěru.

6- Mít sebou plně informovaný doprovod- nejlépe zákonného zástupce dítěte a ještě další osobu.

 

ŘEŠENÍ PRO PLÁNOVANOU OPERACI:

1- Znát předem svá práva a práva dítěte- viz. níže- nejlépe vytisknout sebou.

2- Jděte Vaše požadavky prodiskutovat s primářem. Např. že nehodláte dítě opustit například po dobu, než bude uspáno a pak následně, že chcete být u probuzení. Tyhle části jsou velmi podstatné. Přes toto vlak nejede.

3- Velký pozor na to, co podepisujete v souhlasu s hospitalizací- pečlivě čtěte vše, abyste nepodepsali něco, s čím nesouhlasíte. Rozhodně bych tam napsala, že chci být přítomna u všech vyšetření- na to má dítě právo ze zákona a též Vám musí vše vysvětlit a Vy to musíte odsouhlasit. Nelze, aby udělali něco, o čem třeba vůbec nevíte. Pouze v případě, že by šlo o urgentní záchranu života a není čas na vyjádření. Jinak Vše musí být s Vaším souhlasem. Ovšem právě pozor na podpis Informovaného souhlasu, kde pokud se nevyjádříte co přesně chcete ,  nemusí být pak automaticky brán ohled na to, co jste si přáli, protože třeba nejsou zvyklí na to, že někdo něco chce trochu jinak a dělají to pak automaticky. Proto opravdu se vyjádřete písemně do dokumentů, které podepisujete!

 4- Pro císařský řez platí: http://www.aperio.cz/poradna/35399

 

PRÁVO A PARAGRAFY

DÍTĚ MÁ PRÁVO NA NEPŘETRŽITÝ KONTAKT S RODIČEM:

Výňatek o právu dítěte: Tímto způsobem dochází také k porušování právních předpisů a to zejména §28, odst. 1, 2 a 3, písm. a) a e) zák. č. 372/2011, a §855, odst. 1, § 856 a §858 zák. č. 89/2012, dále k porušování práv hospitalizovaných dětí, které etická komise Ministerstva zdravotnictví schválila již v roce 1993 a Listiny základních práv a svobod, kterou vyhlásilo předsednictvo České národní rady již v roce 1992 jako součást ústavního pořádku České republiky.

 Zákon číslo 372/2011 – Zákon o zdravotních službách  

platný od 1. 4. 2012 

§ 28

(1) Zdravotní služby lze pacientovi poskytnout pouze s jeho svobodným a informovaným souhlasem…

(2) Pacient má právo na poskytování zdravotních služeb na náležité odborné úrovni.

(3) Pacient má při poskytování zdravotních služeb dále právo

a) na úctu, důstojné zacházení, na ohleduplnost a respektování soukromí při poskytování zdravotních služeb v souladu s charakterem poskytovaných zdravotních služeb,

e) na

1. nepřetržitou přítomnost zákonného zástupce, popřípadě osoby určené zákonným zástupcem, je-li nezletilou osobou..

A

Zákon číslo 89/2012 – Občanský zákoník

 platný od 1. 4.2014 § 855 

 (1) Rodiče a dítě mají vůči sobě navzájem povinnosti a práva. Těchto vzájemných povinností a práv se nemohou vzdát; učiní-li tak, nepřihlíží se k tomu. 

§ 856 

Povinnosti a práva rodičů spojená s osobností dítěte a povinnosti a práva osobní povahy vznikají narozením dítěte a zanikají nabytím jeho zletilosti.  

§ 858 

Rodičovská odpovědnost zahrnuje povinnosti a práva rodičů, která spočívají v péči o dítě, zahrnující zejména péči o jeho zdraví, jeho tělesný, citový, rozumový a mravní vývoj, v ochraně dítěte, v udržování osobního styku s dítětem, v zajišťování jeho výchovy a vzdělání, v určení místa jeho bydliště, v jeho zastupování a spravování jeho jmění; vzniká narozením dítěte a zaniká, jakmile dítě nabude plné svéprávnosti. Trvání a rozsah rodičovské odpovědnosti může změnit jen soud.  

Práva hospitalizovaných dětí:

 1. Děti mají být do nemocnice přijímány jen tehdy, pokud péče, kterou vyžadují, nemůže být stejně dobře poskytnuta v domácím ošetřování nebo při ambulantním docházení.

2. Děti v nemocnici mají právo na neustálý kontakt se svými rodiči a sourozenci.Tam, kde je to možné, by se mělo rodičům dostat pomoci a povzbuzení k tomu, aby s dítětem v nemocnici zůstali. Aby se na péči o své dítě mohli podílet, měli by rodiče být plně informováni o chodu oddělení a povzbuzováni k aktivní účasti na něm.

3. Děti a/nebo jejich rodiče mají právo na informace v takové podobě, jaká odpovídá jejich věku a chápání. Mají mít zároveň možnost otevřeně hovořit o svých potřebách s personálem.

4. Děti a/nebo jejich rodiče mají mít právo poučeně se podílet na veškerém rozhodování ohledně zdravotní péče, která je jim poskytována. Každé dítě má být chráněno před všemi zákroky, které pro jeho léčbu nejsou nezbytné, a před zbytečnými úkony, podniknutými pro zmírnění jeho fyzického nebo emocionálního rozrušení.

 A

Dále Listina základních práv a svobod, článek 32, odstavec 4

„Péče o děti a jejich výchova je právem rodičů, děti mají právo na rodičovskou výchovu a péči. Práva rodičů mohou být omezena a nezletilé děti od rodičů odloučeny proto jejich vůli pouze rozhodnutím soudu na základě zákona.“

!!Chvilkově nikoliv dlouhodobě mohou být odděleny pouze v případě, že je rodič fyzicky či psychicky indisponován natolik, že aktuálně a reálně, nikoliv hypoteticky, ohrožuje okolí (tedy i vlastní dítě).

 

Též pokud matka kojí, má tato skutečnost přednost. Tudíž nemůže být dítě na návštěvě delší dobu u otce rozvedených či rozešlých rodičů, když žena plně kojí. Říká se tomu předběžné opatření.

PLACENÍ:

Do 6 let věku dítěte proplácí pojišťovna, pak si bohužel přistýlku a pobyt hradí rodič. Ceny jsou velmi různé a jsou nějaké výjimky od placení.  Do 6 -ti let hradí pobyt doprovodu pojišťovna a to 100 Kč, od 6- ti let bohužel ne…ale je tu možnost, že to pojišťovna proplatí, jestliže  to schválí i revizní lékař a rodič se přijme jako průvodce. Částky se pohybují od 100 Kč až po 700 Kč za lůžko a noc.

 

Bohužel se dějí i situace, že nemocnice požaduje proplatit pobyt i rodičům dětí starší 2 let. To ovšem odporuje právu dítěte. Když rodiče nemají peníze, právo dítěte nemusí být naplněno a dítě může trpět. Je to nehorázné. Rozhodně zaznamenejte nesouhlas, nepodepisujte nic, co odporuje Vašim právům.I když je třeba jednat rychle kvůli stavu dítěte, pak vpište nesouhlasím s tím a tím k podpisu do Souhlasu s hospitalizací či výkonem : 

http://www.rozhlas.cz/brno/zpravodajstvi/_zprava/detska-nemocnice-v-brne-vybira-poplatky-za-nocleh-rodicu-mz-zada-vysvetleni–1523815

Jsem asi z těch, kteří by jednali tak, že bych si přinesla svojí karimatku a deku a nenechala bych se finančně vydírat. (na jipce by to z hlediska hygieny asi nebylo jednoduché, ale jinde v pohodě)

2 x POZOR:

1- Může se stát, že bude velký problém ubytovat otce tam, kde jsou s dětmi pouze matky. To může být předmětem sporu. Řeší to tento odkaz: http://www.aperio.cz/poradna/27902

2- Zvláštní situace je v období epidemie. Tady opravdu může vznikat velká konfrontace, odvolávání na pokyny od Ministerstva. Především personál též chodí ven, takže potencionálně je stejně nebezpečný, jako Vy. V tomto případě uspějí pouze ti nejurputnější rodiče.

Pamatujte tedy:  (pozměnila jsem původní text od Jana Elris Bártlová)

Vy, jakožto rodiče máte povinnost tam být, vychází to z rodičovských povinností, které máte, které nelze na nikoho delegovat ani se jich vzdát a odejmout vám je (i dočasně) může pouze soud na základě předběžného rozhodnutí. Pokud nejste momentálně nemocný, podnapilý, nic nemůže bránit rodiči být s dítětem v nemocnici.“Nejde“ to z hlediska jejich organizace? Jejich smůla. Vnitřní řád  nesmí být v rozporu s nadřazenou legislativou a pokud je v rozporu, pak není v tomto rozsahu platný. Pokud nemocnice na to nemá kapacitu, pak žádat zajištění převozu (samozřejmě rodiče i s dítětem a společně) do nemocnice, kde to možné je. Svých práv se lze dožadovat i za pomocí policie, pokud je to vyloženě nutné, ale málokdy na to dojde. Stačí právní diskuze po telefonu, hrozící stížnost, atp..Zabere to.

Další informace k nalezení v mé skupině na facebooku: https://www.facebook.com/groups/107171469380645/

Výborné shrnutí:http://zdravi.e15.cz/clanek/postgradualni-medicina/pravni-a-eticke-aspekty-rozhodovani-lekare-v-meznich-zivotnich-situacich-pro-pacienta-466712

Odkaz zde: http://www.mpsv.cz/cs/839

Další užitečný odkaz zde: http://www.ferovanemocnice.cz/deti-a-rodice-porod-28/prava-behem-tehotenstvi-a-porodu-85.html

Případně se obraťte ihned na Ligu lidských práv: http://llp.cz/kontakt/

Bezplatná právní poradna na www.aperio.cz

DALŠÍ SITUACE, KTERÉ RODIČE ŘEŠÍ:

PO CÍSAŘSKÉM ŘEZU SEM SCHOPNÁ A CHCI SE STARAT A NEBO VIDĚT MÉ DÍTĚ/DĚTI, ALE PERSONÁL MI TO ZAKAZUJE POD RŮZNÝMI ZÁMINKAMI A ODMÍTÁ MNĚ K NĚMU/NIM PUSTIT (NAPŘ. I NA VOZÍKU). JSEM SCHOPNÁ SE O NÍ/ NĚJ/NĚ STARAT ČASTĚJI, NEŽ JEN NOŠENÍ NA KOJENÍ A MÍT CO NEJVÍCE U SEBE. BOHUŽEL SE SE MNOU NIKDO NECHCE BAVIT A MÁM PRÝ POČKAT. ČEKAT ALE VŮBEC NEHODLÁM A CHCI DÍTĚ U SEBE (DÍTĚ NENÍ AKUTNĚ OHROŽENO NA ŽIVOTĚ, POUZE NEMAJÍ PROSTORY, ABY DÍTĚ BYLO S MATKOU NEBO PŘÍPADNĚ S OTCEM).

Řešení pro plánovaný císař:

1- Vybrat takovou nemocnici, kde jsou přátelští, podporují bonding po císařském řezu a podporují room- in. Například Krnov.

2- Znát svá práva a práva dítěte a nenechat se zmanipulovat či odradit.

3- Vyjednat si u primáře to, co chceme.

4- Nepodepisovat žádné dokumenty, které jsou v rozporu s naším přáním- napsat do Informovaného souhlasu svoje postoje a přání. Například to, že bude s dítětem v době mé indispozice někdo z rodiny- bonding na otci třeba. Ne, že otce vyženou do čekárny a dítě do sesterny jen proto, že není vůle řešit prostor. On se vždy najde.

5- Mít sebou plně informovaný doprovod- nejlépe zákonného zástupce dítěte a ještě další osobu.

Řešení pro akutní císař:

 Je to podobné.

1- Znát svá práva a práva dítěte, předem volit přátelštější porodnici

2- Mít v porodním přání i pro fyziologický porod bod, kde popisujeme, co si přejeme v případě akutní sekce

3- Mít sebou plně informovaný doprovod- nejlépe zákonného zástupce dítěte a ještě další osobu.

4- Samozřejmě napsat do Informovaného souhlasu, že máme porodní přání, nechť se řídí jím, případně vyškrtat body, s kterými nemůžeme souhlasit.

Právní poradna- císařský řez: http://www.aperio.cz/poradna/35399      

Z hlediska práva Čr je to tak, že dokud je dítě v těle matky, rozhoduje pouze matka o tom, co se bude dít a to dokonce i do té míry, že by odmítla zákrok, který by jí zachránil život (potažmo dítěti v ní). Pouze, pokud se již nemůže vyjádřit nebo se již dříve nevyjádřil/a ve svobodné vůli, pak lékař samozřejmě zasáhne, jelikož se předpokládá, že by s tím bylo souhlaseno. Zákon o sebeurčení - výborné shrnutí:http://zdravi.e15.cz/clanek/postgradualni-medicina/pravni-a-eticke-aspekty-rozhodovani-lekare-v-meznich-zivotnich-situacich-pro-pacienta-466712

Je – li dítě již mimo tělo matky, zde má matka bezvýhradné právo být se svým dítětem nepřerušeně a dítě zase se svými rodiči. Je tu pouze ta výjimka, že by bylo dítě bezprostředně ohroženo na životě a muselo by být oživováno. Pak po nezbytnou dobu matka může „přijít“ o své právo na nepřetržitou přítomnost. Pouze však na dobu akutně nezbytně nutnou ke stabilizaci její nebo dítěte.

POMOC, BEROU MI ZDRAVÉ MIMINKO NA RUTINNÍ A DLE NICH NUTNÁ VYŠETŘENÍ, ALE JÁ NESOUHLASÍM, CHCI BONDING A PŘÍPADNÉ VYŠETŘENÍ POUZE U MNE NA TĚLE.

Řešení:

Je velmi vhodné předem jít prodiskutovat naše přání a požadavky s primářem či vrchní sestrou. Velmi dobré je mít svojí osobní asistentku, anebo poučenou osobu blízkou, která to vše pohlídá (pokud nepůjde o akutní urgentní záchranu života). Rozhodně musíte mít u sebe porodní přání a to v několika kopiích, jelikož tým na šestinedělí, neonatolog a porodní spolu nemusí komunikovat dobře a efektivně. Navíc je dobré si nechat podepsat porodní přání, že ho někdo četl.

Velmi důležitý tip k porodnímu přání:

(Ano, můžou ho respektovat a můžete mít super personál, ale je třeba se připravit i na úplný opak).

Na příjmu k porodu Vám dají podepsat Informovaný souhlas s hospitalizací. Není nic jiného než Váš písemný souhlas k tomu, že si s Vámi mohou v rámci -lege artis – doporučených postupů a jejich rutinních zvyků dělat absolutně, co chtějí. Porodní přání se v tu chvíli stane pouze papírem, kterým si Vás typově zařadí jako tu alternativní rodičku. Pokud si tedy přejete určité věci, pak nestačí mít pouze porodní přání, ale též je velmi důležité vepsat do tohoto Informovaného souhlasu, že máte porodní přání, že je to Vaše svobodná vůle a vyškrtejte v něm věci, se kterými nesouhlasíte. Pokud to neuděláte, nikdo nezaručí, že budou porodní přání plně respektovat. A můžou ho pak vyhodit, jako se to stalo mně a stěžovat si pak nemůžete, nebyl by důkaz. Samozřejmě číst v kontrakcích a něco škrtat není vůbec vhodné a proto si tento dokument vyzvedněte už při sepsání k porodu. Musí Vám jej vydat v rámci zákona- právo na Informovaný souhlas - Na základě § 5 Úmluvy o biomedicíně, uveřejněné pod č. 96/2001 Sb.m.s., je jakýkoli zákrok v oblasti péče o zdraví možno provést pouze za podmínky, že k němu dotčená osoba poskytla svobodný a informovaný souhlas. Tato osoba musí být předem řádně informována o účelu a povaze zákroku, jakož i o jeho důsledcích a rizicích. Dále musí být poučena o dostupných alternativách.

JAK ŘEŠIT SITUACI, KDY NOVOROZENEC POTŘEBUJE PŘEVÉST DO ODBORNĚJŠÍ NEMOCNICE, ALE ŘÍKAJÍ, ŽE JÁ JET NEMŮŽU (či nejsem momentálně schopna)

Dotaz: 

Kdyz jsem se ptala v porodnici (kde neni neonatologie), kdyz by se po porodu prihodilo neco miminku,jestli ho nekam prevazeji i s matkou ,bylo mi receno, ze bez matky prevazeji dite do Motola a matku se snazi co nejdrive propustit, aby mohla za ditetem dojizdet. Prijde mi to jako absurdita, to ze te rozdeli na třeba desítky kilometru. Jako matka mam prece pravo byt NEUSTÁLE s ditetem.

Odpověď: 

Tato situace má několik rovin. Rozhodně dítě i tedy novorozenec má právo na nepřetržitý kontakt s rodiči- viz práva výše uvedená. Ovšem do toho může přijít situace, kdy bude třeba neodkladná odbornější péče a převoz nutný, ale matka bude natolik indisponována, že není schopna převozu. Tady bych to řešila následovně hypotetické situace:

Pokud by opravdu můj zdravotní stav nedovoloval transport, pak bych požádala otce dítěte- má naprosto stejná práva jako matka, pokud nemá soudně určeno jinak, aby jel s miminkem on a na vše dohlédl. Má právo být i v sanitě, i když to je občas zakazováno, že není místo či není pás, ale to je již velmi konkrétní. Umím si představit sebe, že bych se tam vecpala. Pokud by nemohl, požádala bych svojí matku..atp..Prostě rozhodně bych nechtěla, aby dítě bylo někde samo, pokud to není naprosto nezbytné. Rodina by se měla postarat o fyzický kontakt, klokánkovat, atp..

Pokud bych byla schopna transportu, ale ne chůze, pak bych požádala o neodkladné přeložení do nemocnice, kde bude mé dítě a to co nejrychleji to jde. Např. po císařském řezu. Tam bych mohla být mnohem blíže a personál by mě mohl dopravovat třeba na vozíku. Navíc by tam byl další člen rodiny.

Pokud by mi to nebylo doporučeno, ale já byla schopna chůze a jídla a nebyla jsem ohrožena na zdraví a životě, podepsala bych negativní revers a jela za dítětem. V době, kdyby se mi udělalo náhodou zle již v té nemocnici, pak by mě tam museli přijmout jako akutní stav a byla bych rozhodně blíže.

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*

* Copy this password:

* Type or paste password here:

1,063 Spam Comments Blocked so far by Spam Free Wordpress

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>