Proč je důležité neopouštět osobu blízkou

K tomu to článku mě inspiroval absolutně příšerný zážitek jedné známé. Ať už jej budete považovat za možný či nikoliv věřte, že je opravdu důležité mít někoho u sebe. Smutných zážitků z porodu žen, které neměly dostatečně informovanou osobu sebou je mnoho. Tento člověk může mnohé pohlídat, zachránit, zpříjemnit a v neposlední řadě je to prostě svědek.

PŘÍBĚH 

Je možná důležité říci, že tento zákrok byl neopodstatněný a příliš uspěchaný. Placenta může vycházet několik hodin. Pokud žena nemá žádné potíže, bolest, krvácení, mdloby a porod byl v pořádku, není třeba žádného zásahu a pokud ano, žena musí být v narkoze- uspaná, nikoliv při smyslech, jak se tomu stalo.

 

Loni jsem přivedla na svět u Apolináře dcerku. Porod nebyl takový, jak jsem chtěla ale drama přišlo až po porodu. Nechtěla se mi odloučit placenta (respektive mají pravidlo, že to musí být do hodiny i když mám mnoho kamarádech, kterým vyšla placenta později nebo to tolik neřešili a leželi s miminkem třeba 2 hodiny s odloučenou placentou a teprve pak až ji vypudily tak, že si klekly či stouply).Mě na to dali  hodinu a pokud se do té doby neuvolní, udělají to sami. Ležela jsem na lehátku a seznamovala se s dcerkou. Po hodině placenta stále neodloučená. Doktoři tedy rozhodli, že jí vyndají sami (škoda že jsem nevěděla, že tomu jde pomoct…..i že to může trvat déle…) . Vyhodili manžela s tím, že tam už se mnou být nemůže, jel tedy domů. Dcerku mi odnesli. A pak začalo peklo, se kterým se nemohu pořád vyrovnat.

Doktorka, co byla u mého porodu musela jít k akutnímu cs, přišel tam nějaký doktor . Dali mi dávku epidurálu. Doktor si oblékl řeznickou zástěru a to bylo naposled, co jsem koukala, zbytek vím z toho, co jsem slyšela a cítila.Při tom jak si bral zástěru jsem se začala hrozně bát a musela zavřít oči, otevřela jsem je až po tom masakru. Doktor rádoby vtipně, že to mám za chvíli za sebou. A začalo peklo,cítila jsem jeho ruku uvnitř břicha, začal mi kousek po kousku odtrhávat placentu, za plného vědomí, všechno jsem cítila, cítila jsem tak hroznou bolest jako nikdy, každý kousíček, každé odtrhnutí jsem cítila. Řvala jsem u toho bolestí, jak moc to bolelo, chtělo se mi brečet,utéct….. nic horšího jsem v životě nezažila. Tohle peklo trvalo nějakou hodinu, klepala jsem se bolestí. Po celém tom všem kdy násilně vytrhlou placentu konečně vyndal mu ještě spadla na zem,všude se rozstříkla krev (pořád to vím jen z toho co jsem slyšela). Něco tam pronesli, nevím co, bylo mi zle, cítila jsem jen bolest. Po tom ještě zkonstatoval, že se podívá na porodní poranění. Tam už jsem chtěla řvát, ať mě proboha nechají už na pokoji. Poranění zaplaťbůh žádné. Máte to ze sebou. Otevírám oči. Všude je krev,na zdech, na zemi, já sem celá od krve. Přichází doktor: „To já jsem ten kdo vám to dělal…“ Zeptali se jak mi je a odešli. Přišla uklízečka, která když to všechno viděla se málem pozvracela. Já tam pořád ležela, nohy roztažené, nikdo mě neumyl a tak mě tam nechali asi 7 hodin až do rána. Jen se chodili ptát jak mi je. Brala jsem to tak, že mi chtěli pomoct a muselo se to stát. Nahlodala mě paní Tala BE(snad píši dobře) která mi komentovala můj příběh, že jí se placenta odlučovala několik hodin. Ušla jsem kus cesty a už vím, že tak to být nemuselo. Jsem zděšená když vím, že tento masakr jsem nemusela zažít. A chci se zpětně bránit. Mám nějakou možnost? Omlouvám se že to píši vám sem, domnívám se, že vy jste tady tak sečtělé a zvyklé bojovat s podobnými rutinními věcmi a že mi poradíte nejlépe.

Psáno do facebookové skupiny. Kontakt na paní jen na vyžádání.

Můj komentář k tomu:

 

Za sebe mohu napsat kromě výše uvedeného, že rozhodně nikdy nedoporučuji v dnešní době být při nějakém výkonu a už vůbec ne u či po porodu sama. Partnera se budou snažit rozhodně vystrnadit, že tam být nemůže. Že narušuje chod, že se tam nevejde, že by mohl omdlít, atp.. Je dobré předem vědět, že na to máte ze zákona právo, aby tam osoba blízká byla u výkonu. Rozhodně, pokud tam nebude chtít zůstávat celou dobu, tak rozhodně by tam mě/la zůstat do doby, než zabere anestezie a až po té opustit místo, kde jste. Rozhodně ne dříve. Dneska je třeba na všechno svědka a ty tam velmi rádi nepouštějí pod různými záminkami. Opravdu to nedopusťte. Píši to též proto, že paní z příběhu si nechala poslat výpis z dokumentace a tam je tvrzeno, že měla anestezii. Buď byla špatně aplikována, nebo nezabrala. V dokumentaci je anestezie uvedená, Informovaný souhlas paní podepsán bez komentáře a svědek chybí. Jak se teď domůže byť jen omluvy? Ten pocit bezmoci musí být strašný.

 

Nikdy v životě nenechám partnera, matku ani své děti v nemocnici samotné u operace a nátlak nikoho mě prostě nezajímá! U porodu taková osoba blízká může mnoho věcí pohlídat, zařídit a zachránit.

Jak komunikovat:

„Vážený pane doktore, moje žena si přeje, abych s ní byl u každého zákroku (což máme také napsáno v porodním plánu/přání) a já vím, že na to mám právo a Vy to víte taky, že.“

Tím dáte najevo, že dobře víte, co chcete a víte, že máte právo a též naznačíte, že si myslíte, že lékař to také ví, což mu asi nejen zalichotí, ale též lehce odzbrojí.

Popřípadě můžete říci, že Vnitřní řád je podřízen zákonu o zdr. službách a též poznamenat, že jsme nepodepsali plný souhlas s Vnitřním řádem, který Vaše právo jednoduše v některých bodech porušuje.

PRÁVO NA NEPŘETRŽITOU PŘÍTOMNOST OSOBY BLÍZKÉ

Výmluva personálu na Vnitřní řád a narušení chodu oddělení:

 

Není možné osobu blízkou vykázat jen tak, protože to někdo řekne nebo to je ve Vnitřním řádu a to ani v případě vyšetření či operace (zejména jde tedy o děti, tam pak vstupují další zákony).

Ze zákona 372/2011 Sb. o zdravotních službách, § 28 odst. (3), písm. e), odst. 3. vyplývá, cituji doslovně: „Pacient má při poskytování zdravotních služeb dále právo na přítomnost osoby blízké nebo osoby určené pacientem, a to v souladu s jinými právními předpisy a vnitřním řádem, a nenaruší-li přítomnost těchto osob poskytnutí těchto služeb“.

 

 CO JE OVŠEM NARUŠENÍ SLUŽEB A CHOD ODDĚLENÍ:

Jako narušení služeb se ovšem považuje následující. Nic jiného NENÍ narušení chodu:

 

1-      Osoba blízká je pod vlivem alkoholu či drog – prokazatelně

2-      Osoba blízká je infekčně nemocná – prokazatelně

3-      Osoba blízká je agresivní – prokazatelně neúměrně situaci

4-      Osoba blízká je hysterická – prokazatelně neúměrně situaci

5-      Osoba blízká má soudní zákaz či si rodička tuto osobu nepřeje

6-      Osoba blízká kouří a chová se vulgárně.

7-      Osoba blízká chodí do prostor, ve kterých nemá co dělat- myšleno svévolně, nikoliv jako doprovod rodičky na vyšetření či sál- na to má právo, i pokud by se to někomu nelíbilo či jste to měli zakázáno Vnitřním řádem.

TIP: Nenechte se tedy vystrnadit jen z vůle personálu. Nemají na to právo. 

Nikdy, nikdy neopouštějte rodící ženu. Sama je úplně bezbranná. Porodní proces jí naprosto vyřadí racionální myšlení. Ani když to sama chce, pouze pokud se na tom předem domluvíte. Stává se totiž, že žena odkýve všechno a pak jsou i případy, že to pak ženy nemůžou mužům odpustit, že je tam nechal. Ženy při porodu neuvažují neokortexem- tedy logicky.

NENÍ MÍSTO: Často se také stane, že není místo na osobu blízkou. To je relativní. Vždy místo je. Záleží ovšem pro koho- kdo se hodí a kdo ne. Například pro mediky místo bude. Tady nezbývá nic jiného, než si stát za svým, že nepůjdete. Nic jiného se dělat nedá.

Pokud osoba blízká nevykazuje nic z toho, není možné jí vykázat. Často se vymlouvají na to, že je to ve Vnitřním řádku oddělení. Ovšem:

VNITŘNÍ ŘÁD

Není možné si svévolně dát do Vnitřního řádu body, které odporují právu klienta.

Vnitřní řád nemocnice je podřízen zákonům, které stojí v hierarchii nad ním.

Pokud by se Vnitřní předpisy nemocnice dostaly do rozporu se zákonem nebo nadměrným způsobem zasahovaly do práv ženy, jsou v tomto rozsahu neplatné a není nutné se jimi řídit. A to zákon 372/2011 Sb. o zdravotních službách, § 28 odst. (3), písm. e), odst. 3 je. 

Vnitřní předpisy – vnitřní řád slouží k upravení chodu oddělení, k ochraně práv jiných hospitalizovaných osob apod.

 Usnesení předsednictva ČNR č. 2/1993 Sb., Listina základních práv a svobod čl. 4

(1) Povinnosti mohou být ukládány toliko na základě zákona a v jeho mezích a jen při zachování základních práv a svobod.

Úmluva o lidských právech a biomedicíně – Čl.2  Nadřazenost lidské bytosti-  Zájmy a blaho lidské bytosti jsou nadřazeny zájmům společnosti nebo vědy. Úmluva o právech dítěte  Usnesení předsednictva ČNR č. 2/1993 Sb., Listina základních práv a svobod čl. 4 

(1) Povinnosti mohou být ukládány toliko na základě zákona a v jeho mezích a jen při zachování základních práv a svobod.

 

(2) Meze základních práv a svobod mohou být za podmínek stanovených Listinou základních práv a svobod (dále jen „Listina“) upraveny pouze zákonem.

POZOR! Dávají též podepsat v dokumentu jeden z bodů, že jste byli seznámeni s Vnitřním řádem a souhlasíte s ním. – formou ano/ne.  Nevybavuji si, že by mne někdo seznamoval s Vnitřním řádem a pokud by mne s ním někdo chtěl seznamovat v počínajícím porodu, tak opravdu podepsat nemohu a rozhodně zaškrtnu ne.

 

Pokud by se stalo, že by mne někdo opravdu poučil předem, což ale nevím o nikom, pak bych se s ním seznámila, ale jistě bych musela vyškrtat to, co odporuje mým právům ze zákona a co cítím, že podepsat nechci.

 HOSPITALIZACE A PRÁVO NA OSOBU BLÍZKOU U DOSPĚLÝCH

CHCI MÍT U PORODU, CÍSAŘSKÉHO ŘEZU ČI OPERACE OSOBU BLÍZKOU, ALE DĚLAJÍ S TÍM OBSTRUKCE.

ŘEŠENÍ:

ZÁKON O ZDRAVOTNÍCH SLUŽBÁCH V PLATNÉM ZNĚNÍ:

Ze zákona 372/2011 Sb. o zdravotních službách, § 28 odst. (3), písm. e), odst. 3. vyplývá, cituji doslovně:

Pacient má při poskytování zdravotních služeb dále právo na přítomnost osoby blízké nebo osoby určené pacientem, a to v souladu s jinými právními předpisy a vnitřním řádem, a nenaruší-li přítomnost těchto osob poskytnutí těchto služeb.

 

Zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování. (http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2011-372#cast4) na přítomnost osoby blízké nebo osoby určené pacientem.. 

PRAXE JE OVŠEM RŮZNÁ:

Někdy se dá očekávat, že hned vyjedou s tím, že ale toto už je narušení chodu a služeb, že to jejich Vnitřní řád neumožňuje, že podepsali souhlas s hospitalizací a tím přijali jejich pravidla, že se tam osoba blízká nevejde, že může omdlít další podobné věci.

JAK PRAKTICKY ŘEŠIT TUTO SITUACI:

1- Celkem přínosný je tento odkaz z právní poradny:http://www.aperio.cz/poradna/35399

2- Znát svá práva a práva dítěte, předem volit přátelštější porodnici. Práva hospitalizovaných dětí zde v políčku Práva dětí při hospitalizaci.

2- Mít v porodním přání i pro fyziologický porod bod, kde popisujeme, co si přejeme v případě akutní sekce.

3- Mít sebou dobře obeznámenou osobu blízkou, která ví a nedá se.

4- Samozřejmě napsat do Informovaného souhlasu, že máme porodní přání, nechť se řídí jím, případně vyškrtat body, s kterými nemůžeme souhlasit.

Dá se předpokládat a jejich argument, že to neumožňuje Vnitřní řád oddělení, nemocnice. O Vnitřním řádu jsem psala výše.

Rozhodně není dobré dítě nechávat samotné na novorozeneckým a je důležité, aby bylo stále s někým, koho zná po hlase. Mnoho studií říká, jak moc to dítě může podvědomě poznamenat, pokud vstoupí do světa, kde musí brečet a stejně si jej rodiče nevšímají (matka nemůže a otec je bůh ví kde..) Pozor, novorozenci mají emoce a může je opravdu traumatizovat takový porod císařským řezem, kdy jsou pak oddělení od rodičů. Pokud žena momentálně nemůže, může být u miminka otec a bondingovat.

CO DĚLAT, KDYŽ MÁM STRACH Z KONFRONTACE LÉKAŘE, KDYŽ CHCI NĚCO ODMÍTNOUT A OČEKÁVÁM, ŽE NEBUDE CHTÍT PUSTIT PARTNERA DOVNITŘ A JAKÝ ZÁKON ŘEŠÍ PRÁVO NA NEGATIVNÍ REVERS

ŘEŠENÍ:

 

(Berme pouze dobře poučené partnery, kteří plně chápou naše důvody)

 Je pravděpodobné, že pokud si budete do ordinace chtít vzít partnera a lékař/řka není nakloněna diskuzi či řekněme najednou nějaké převaze na jejím“ území“ a tak, tak zahájí manévr, kterým se bude snažit partnera vystrnadit, a nebo zadržet za dveřmi s různými argumenty. Například, že se tam nevejde, že tomu nebude rozumět, že to má doma, že to Vnitřní řád zařízení neumožňuje..a bla bla bla…Je třeba to vědět či očekávat, při vyzvání se postavit.. je též vhodné držet se bok po boku, například za mužovo rámě….

a pouze klidně, velmi stručně, avšak nikoliv poraženeckým tonem argumentovat tím, že na to máte ze zákona právo a Váš důvod tam být s tím druhým je Vaše věc! Mluvte raději Vy, aby to nevypadalo, že partner bude mluvčí, atp.

 

Chápu, že konfrontace je nepříjemná a mnohokrát jsem to musela ustávat, avšak dá se to ustát a tím spíše s partnerem po boku. Je důležité si zachovat chladnou hlavu a argumentovat věcně. Je dobré předtím se naladit na uvolněnou náladu a brát to spíše jako nějakou scénku ze seriálu . Já si místo toho člověka představuji, jak to říkám své dobré kamarádce, kterou bych viděla takto jednat s někým. Stejným způsobem. Když se nad to člověk povznese, tak je to někdy docela sranda. Napětí se přenáší a příliš toho neřeší.

Já bych to řekla asi takto:

 

„Vážený pane doktore/doktorko. Přeji si, aby můj muž byl u mých vyšetření. Je mi to příjemné. Vím, že na to mám právo a Vy to víte taky, že.“

Tím dáte najevo, že dobře víte, co chcete a víte, že máte právo a též naznačíte, že si myslíte, že lékař/řka to také ví, což mu/jí asi nejen zalichotí, ale též lehce odzbrojí.

 

Pokud lékař odmítá jakoukoli diskuzi, pak musí ze zákona dát podepsat negativní revers. Je pak na Vás, zda s někým takovým se chcete vídat dál, či si najít někoho, kdo bude Vás bude respektovat a přitom bude též odborník.

 

ROZHODNĚ DOPORUČUJI PODAT STÍŽNOST K ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMOŘE, POKUD SE LÉKAŘ CHOVÁ OPRAVDU NEVHODNĚ.POMŮŽETE TÍM ZLEPŠOVAT PÉČI PRO OSTATNÍ.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*

* Copy this password:

* Type or paste password here:

1,067 Spam Comments Blocked so far by Spam Free Wordpress

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>