DOPIS- platit nechci

 

Článek obsahuje:

A- Můj vzor dopisu Podolí (lze aplikovat na jinou porodnici) a rady a tipy.

B- Dopis mého právního zástupce Podolí jménem mého občanského sdružení (dnes zapsaného spolku) Juno Moneta.

C- Před vzorem dopisu ještě pár důležitých rad a tipů, rozhodně nepřehlédněte body 1-8:

D- Vzorový dopis

RADY A TIPY:

1- Není pravda, že by se k Vám personál pak choval hůře. Spíše naopak si tolik nedovolí, jelikož vidí, že nejste figurka na hraní. Navíc osoba blízká by jistě nevhodné chování k milované osobě velmi rychle vyřídila. Je též dobré mít sebou svojí porodní asistentku, která se vším pomůže a pohlídá.

2- Ať zvolíte jednu nebo druhou variantu dopisu (platit a žádat zpět nebo neplatit), pokaždé před porodem pošlete dopis, kde hlavně uvedete, že nesouhlasíte s poplatkem za osobu blízkou. Všechny právní argumenty najdete na úvodní stránce Byznys na porodech úvod a ve vzorovém dopisu níže. K tomu je ale velmi podstatné vědět - bod 7.

3- Bylo by dobré, i když budete spokojeni, opravdu požádat o vrácení, protože jednají nezákonně. Jedině tak to pomůže systému. Je to taková občanská povinnost.

4- Také by bylo dobré napsat stížnost ministerstvu zdravotnictví a magistrátu toho kterého města.

5- Ale je tu varianta, že můžete nemocnici darovat finanční dar. Ale z vlastní vůle, to je to kouzlo. Nikoli po vydírání. Tak dáte najevo, že jste byli spokojení (pokud ovšem ano), ale nikdo Vás nemůže k poplatku nutit a pokud cítíte potřebu zaplatit, tak tímto dobrovolným způsobem. Krásné elegantní řešení, pokud to berete tak, že chcete porodnici podpořit. Ovšem stejně je dobré platit až posléze formou daru a pokud jsme si jisti, že bylo vše tak, jak mělo být. Nikoliv automaticky „ovčím způsobem“.

6- Nevadí, že nestihnou odpovědět na dopis, důležité je, že budou mít Vaše vyjádření a nebudou se moci vymlouvat, že když jste už zaplatili, tak s tím jste vlastně souhlasili, jak se tomu děje.

POZOR!!!!!

7- Velký pozor na to, co podepisujete! Pokud podepíšete souhlas s Vnitřním řádem a nevyjádříte se k tomu či Informovaný souhlas a nenapíšete tam, že nesouhlasíte s poplatkem, pak to může být použito proti Vám. Podepsali jste, tak jste souhlasili. NEMUSÍTE podepisovat to, s čím nesouhlasíte či to VYŠKRTEJTE- sežeňte si dokumenty k hospitalizaci k porodu předem. Například při sepsání či prohlídce- musí Vám je poskytnout! U přijmu k porodu již nebudete mít myšlenky na to luštit několika stránkové dokumenty, to v žádném případě a pak můžete podepsat pro Vás opravdu nevýhodné věty a v případě soudu se nedomůžete vůbec ničeho! Nejde jen o poplatek, ale takové dokumenty obsahují i věty : Souhlasím s tím, že v případě komplikací bude osoba blízká vyvedena..atp.!!

Před větu, že s hospitalizací souhlasíte s poplatkem napište nesouhlasím a podpis. Mohu dát kontakt na kamarádku, která to přesně udělala a nikdo po ní nic nechce.

Nepodepisujte nic, kde po Vás žádají uznání dluhu po odchodu z porodnice!

Nemohou Vás poslat rodit jinam ani partnera vyhodit jen protože písemně vyjádříte svojí vůli v Informovaném souhlasu či nezaplatíte poplatek, navíc tam přímo bývá políčko na Vaše vyjádření. Ze zákona NELZE nepřijmout Vás jen dle Vašeho názoru či pokud nezaplatíte poplatek. Zákon o zdravotních službách. Zákon 372/2011 Sb. o zdravotních službách, § 28 odst. (3), písm. e), odst. 3.

A- Vyhodit partnera mohou jen v případě, že by byl opilý, zfetovaný, násilný či viditelně infekčně nemocný- malátný, horečka..

B- Nepřijmout Vás mohou zase jen v případě akutní přeplněnosti oddělení a to jen v případě, že již nerodíte.. tzn., že již nejste schopna přesunu.

 

8- Dopis můžete pojmout také tak, že žádáte vysvětlení za co přesně platíte a to detailně.

 

Výňatek právního zástupce:
Můžete se chovat jako spotřebitel k prodávajícímu (poskytovateli služby) a dle zákona 634/1992sb. o ochraně spotřebitele máte právo na informace o vlastnostech prodávaných či nabízených výrobků nebo charakteru poskytovaných služeb.
Nadto například ÚPMD – Podolí je porodnice zřizovaná Ministerstvem zdravotnictví a má tedy povinnost poskytovat občanům informace dle zák. 106/1999 sb., zák. o svobodném přístupu k informacím – tedy nechť Vás informují, za co přesně platíte.
O obchodním tajemství stanoví obchodní zákoník následující:
§ 17 Předmětem práv náležejících k podniku je i obchodní tajemství. Obchodní tajemství tvoří veškeré skutečnosti obchodní, výrobní či technické povahy související s podnikem, které mají skutečnou nebo alespoň potenciální materiální či nemateriální hodnotu, nejsou v příslušných obchodních kruzích běžně dostupné, mají být podle vůle podnikatele utajeny a podnikatel odpovídajícím způsobem jejich utajení zajišťuje.
§ 18 Podnikatel provozující podnik, na který se obchodní tajemství vztahuje, má výlučné právo tímto tajemstvím nakládat, zejména udělit svolení k jeho užití a stanovit podmínky takového užití.
Obchodní tajemství je zkrátka něco, co se dá zpeněžit a prodat dál. Jistě každý uzná, že návod či recept na neetický poplatek za osobu blízkou opravdu žádná nemocnice neprodá.

 

Dopis je dobrý napsat v případě, že platit vůbec nehodláte nebo v případě, že zaplatíte, ale nebudete a budete žádat poplatek zpět. Bohužel tato cesta ale není správná. Velice pravděpodobně nic nevrátí. Naopak pokud nezaplatíte, poplatek již platit nemusíte. Je možné, že Vám ještě napíší dopis, abyste ho uhradili, ale to je jen poslední výkřik. V tomto případě bych jim odepsala, že u porodu nikdo nemusel být navíc, že se vyhrál soud- viz políčko Vyhráli jsme soud, dále názor ombudsmanky a další právní argumenty, které píši v políčku Byznys na porodech úvod.

Zde o tom také v právní poradně: http://www.aperio.cz/poradna/35404

 

DOPIS JE POUZE INSPIRACE A JE TAM SHRNUTO VŠECHNO. JE TŘEBA ZJISTIT, JAK TO MAJÍ V KONKRÉTNÍ PORODNICI. NAPŘÍKLAD NĚKDE CHTĚJÍ POPLATEK, ALE VŮBEC NENABÍZEJÍ ANI HÁBITY, TAK ABYSTE NEARGUMENTOVALI NĚČÍM, S ČÍM ONI NEPRACUJÍ.

V TOMTO ODKAZE JE KRÁSNĚ VIDĚT ROZHODNUTÍ SOUDŮ. JEDEN PŘIZNAL NELEGITIMNOST A V DRUHÉM PŘÍPADĚ SOUD MĚL ZA TO, ŽE POKUD S TÍM ČLOVĚK SOUHLASÍ(PODEPÍŠE NĚCO NEBO SE PŘEDEM NEVYJÁDŘÍ, PAK JE TO BRÁNO JAKO BYZNYS SE SOUHLASEM. TAKŽE PROTO TEN DOPIS:

http://m.rozhlas.cz/zpravy/politika/_zprava/platby-za-otce-u-porodu-se-lisi-zarizeni-od-zarizeni-praxi-by-mohl-sjednotit-verdikt-us–1549675

 

MŮJ DOPIS PŘED PORODEM – NUTNO NAPSAT PŘEDEM

Jako vzor jsem vybrala Podolí (nejdražší)

Dobrý den vážené vedení Ústavu pro matku a dítě Podolí.
Píši Vám, protože jsem u vás registrována k porodu a žiji přechodně v Praze, nikoli na místě svého trvalého bydliště. Ráda bych rodila v soukromí s osobami, které si vyberu, a toto soukromí je u vás v samostatných pokojích, takže jistě nebude problém mít u porodu otce dítěte a ještě pro mne velmi blízkou osobu, porodní asistentku, která je rodinný přítel a půjde se mnou k porodu nikoli kvůli finančnímu ohodnocení, ale jako má další osoba blízká- dula, na jejichž přítomnost mám ze zákona právo. Jelikož intimní pokoje zamezí tomu, aby tyto osoby narušovali chod porodnice (samozřejmě nebudou-li pod vlivem alkoholu či drog, silně infekčně nemocní či nebudou mít soudní zákaz), tak nevidím jediný důvod, proč by tam se mnou nemohli být. Ráda bych ještě upozornila, že můj muž byl u několika porodů a tedy není hysterik, neomdlívá a máme vyjasněno, co chceme a jak postupovat, takže spory a zatěžování personálu se předpokládat nedají a tento Váš známý a na nás použitý argument je pouze čirá spekulace a předpojatost.  Moje Pa je velmi zkušená, již jsem s ní jednou rodila. Ve zkratce jsem tedy představila mojí vizi o doprovodu.

Nyní bych se ráda dostala k podstatě dopisu. Jelikož jsem Váš budoucí klient, řekněme, že registrací jsem se v podstatě klientkou stala, mám právo na to vědět, proč by tyto osoby, moje podpora, měli platit peníze za to, že mě podpoří a tím i případně zkrátí porod, což správná podpora jistě dokáže. Setkala jsem se s Vašimi argumenty, ale bohužel jsem se nikde nedozvěděla přesně rozepsané, za co se platí a proč. Pádné argumenty, nikoli nějakou „omáčku“, že se chováte jako hospodáři, že potřebujete vydělávat. V tomto vidím velký problém. Své argumenty se pokusím rozvést a moje prosba směřuje k tomu, abyste mi je vyvrátili a dokázali, že se mýlím a já pak přehodnotím svůj postoj a mile ráda zaplatím náklady, které Vám vznikají. Bohužel si ale nejsem jista, že reálně nějaké náklady vznikají jen a pouze tím, že tam semnou bude osoba navíc. Intimní pokoj bych obsadila tak jako tak a na jiných odděleních se za ochranné pomůcky neplatí nikdy, tak proč bych měla platit za osobu blízkou, to odporuje zdravému rozumu.

Proč tedy nesouhlasíme s placením….zde vyberte z níže uvedených argumentů co chcete a co sedí k argumentaci porodnice a zformulujte dle potřeby do vlastních slov.

Oblíbený argument nemocnice je, že vznikají hmotné náklady

Na tom je nejzajímavější skutečnost, že pokud jde člověk navštívit někoho na Aro či Jip do stejné nemocnice, jako je porodnice, tak mu dají sestry zrovna takový hábit, ale naprosto stejný a ještě k tomu navíc návleky na boty či roubík a čepičku dají to člověku vždy ZDARMA a to i když by chodil například obden za pacientem. Navíc k porodu chodí většinou zákonný zástupce, tudíž o důvod více, proč by neměl platit. Proč je pro porod jiné měřítko, když náklady na jiných odděleních jsou vyšší, jelikož lidé dostávají více ochranných pomůcek?

Lze si to představit tak, že jdete do restaurace (není to úplný příměr, jelikož do restaurace jdete dobrovolně a do porodnice leckdy díky nějaké patologii prostě musíte a tím spíše je to naprosto nelogické) a ta restaurace je rozdělena na dvě části. Na části jedna, kde jsou otcové za pivo musí platit a v části dvě otcové nemusí za stejné pivo platit vůbec nic. Připadá Vám to normální?  Vždyť je to směšné.

 

 

(Druhým aspektem je zákon č.258/2000 sb. a z vyhlášky č.195/2002 Sb. dodatek paragrafu 7, odst. 5 j této vyhlášky. NENÍ povinné, aby osoba měla na sobě hábit, je pouze doporučován a tato vyhláška uvádí  příklady, kdy se doporučuje. Tudíž rozhodnutí o hábitu je na člověku. Mluvíme-li o fyziologickém porodu. U císařského řezu jistě svůj význam má.)

Další oblíbený argument je, že to je větší nárok na personál

A jak to vlastně vyčíslit? Počtem slov? Rozhodně je doprovod spíše naopak úleva pro personál. Například pomáhá ženě do sprchy, chodí s ní, vlastně poskytuje veškerý servis, jak technický, tak psychický a pro personál je to spíše úleva a pomoc. Určitě zejména v první době porodní. Pokud je to vnímáno jako zátěž, je to věc personálu, aby se s tím vyrovnal a zdarma, protože na to mají tito lidé právo. Většinou je to ale pomoc.  Páry chodí na předporodní kurzy, takže jsou informováni, do čeho jdou již předem, a i kdyby ne, je to náplň práce personálu. Úřednice také nedostane příplatek za to, že s klientem přišla ještě další osoba.  Jde tedy v prvé řadě o rodičku, ale v Čr to prostě takto vnímáno není a je to ostudné.

Častý argument je, že rodiče podepsali..

Rodiče v náročné situaci podepíší dokumenty, kde může být někde věta, že vstupem do budovy souhlasí s poplatkem. Samozřejmě je to bouda, takové titěrné písmo na okraji smlouvy. Navíc by si to vůbec neměly dávat do informovaného souhlasu, když požadují pak částku, které je vysoce nadhodnocena reálným nákladům (které ani nevznikají). Toto jednání se podobá šmejdům (prodeje důchodcům vysoce nad cenou, kdy podepisují smlouvu v nápadně nevýhodných podmínkách prakticky za nucení).

Pojišťovna uhradí..

Proč má pojišťovna hradit něco, co je nelegitimní a hodně nadhodnocené? Zde se dere otázka, proč to pojišťovny podporují a raději nepřidávají rodičce na něco, co je smysluplné a nepodporují nemocnice v tomto nelegitimním počinu.

Zvracení a omdlívání

Častý argument nemocnice, který velmi rádi používají a líčí velmi přesvědčivě, jelikož pro rodiče je nemožné si ověřit, jestli je to opravdu častý jev či nikoliv. Ovšem pokud si budeme povídat s porodními asistentkami, tak zjistíme, že tento jev je velmi, velmi vzácný a pokud by se to náhodou stalo, tak to není příjemné, ale pokud by se to stalo kdekoli jinde, například při návštěvě na Aru či Jipce, nebo v ordinaci, tak nemocnice nebude chtít po někom platit za to, že se mu udělalo nevolno. To by přišlo neetické a zvláštní každému, že. Tak si to pojďme vztáhnout k porodu. Navíc nezapomeňte, že jste plátci zdravotního pojištění, takže kde nejlépe omdlít, než v nemocnici :-)

Hysterie

Platí to samé, jako v předchozím odstavci a k tomu je třeba dodat, že takový člověk bude vyveden a ani zde není platba PŘEDEM opodstatněná.

 

 

Hygiena sálů a dezinfekce

Opět použijeme Aro. Nikdo po Vás nikdo nechce platit, že tam svojí návštěvou- přítomností „zaneřádíte“ prostředí mikroby. Navíc porodní box na fyziologický porod nemusí být sterilní. To je jen další výmysl. Další účelová lež. Pokud jde o sekci, tak to samé, tam je sice potřeba sterilní prostředí, ale jedna osoba navíc nemůžou být náklady navíc.

Zkrášlování prostředí – další povedený argument pro rodiče

Je to tak hloupé jako tvrzení, že když jdeme do ordinace lékaře, musíme zaplatit vstup za to, že tam má hezky vymalováno, má koženou sedačku v čekárně a televizi. Je to opravdu stupidní tvrzení. Mě osobně by to bylo neuvěřitelně trapné.

 

Často se rodičům říká, že platba jde na vymalování, nákup míčů a na lepší materiál např. na stehy. Rodiče nemají vůbec žádnou kontrolu, kam a nač prostředky jdou. Vůbec si nemůžou být jisti. Maluje se jednou za x let a míčů by tam za to měli tisíce. Pokud za to nakupují pomůcky, na které nemá nemocnice finance, nechť uspořádají oficiální sbírku, ale nemůžou z rodičů mámit peníze tímto nelegitimním způsobem. Pokud chce někdo nadstandardní materiál, porodní box, atp., tak si zaplatí zvlášť a to po domluvě a spokojenosti obou stran. Zde má přednost právo rodiče před prostředím či před nakupováním lepšího materiálu pro ostatní. Bohužel tato účelová manipulace je také často využívána.

 

Nyní z právního hlediska:

 

Prý je osoba blízká automaticky přítěží a narušuje chod oddělení, a proto se platí..

Ale pobyt osoby blízké je právem!

 

Ze zákona 372/2011 Sb. o zdravotních službách, § 28 odst. (3), písm. e), odst. 3. vyplývá, cituji doslovně: „Pacient má při poskytování zdravotních služeb dále právo na přítomnost osoby blízké nebo osoby určené pacientem, a to v souladu s jinými právními předpisy a vnitřním řádem, a nenaruší-li přítomnost těchto osob poskytnutí těchto služeb“.

 

                CO JE TEDY NARUŠENÍ SLUŽEB A CHOD ODDĚLENÍ:

 

Jako narušení služeb se ovšem považuje následující. Nic jiného NENÍ narušení chodu:

 

A-Osoba blízká je pod vlivem alkoholu či drog – prokazatelně

B- Osoba blízká je infekčně nemocná – prokazatelně

C- Osoba blízká je agresivní – prokazatelně neúměrně situaci

D- Osoba blízká je hysterická – prokazatelně neúměrně situaci

E- Osoba blízká má soudní zákaz či si rodička tuto osobu nepřeje

F- Osoba blízká kouří a chová se vulgárně.

G- Osoba blízká chodí do prostor, ve kterých nemá co dělat- myšleno svévolně, nikoliv jako doprovod rodičky  na vyšetření či sál- na to má právo, i pokud by se to někomu nelíbilo, či jste to měli zakázáno Vnitřním řádem.

Navíc samozřejmě osoba blízká je velice důležitá a často naopak problémům předchází.

 

CO JE VNITŘNÍ ŘÁD:

Vnitřní řád nemocnice je podřízen zákonům, které stojí v hierarchii nad ním:

Pokud by se Vnitřní předpisy nemocnice dostaly do rozporu se zákonem nebo nadměrným způsobem zasahovaly do práv ženy, jsou v tomto rozsahu neplatné a není nutné se jimi řídit.

Vnitřní předpisy – vnitřní řád slouží k upravení chodu oddělení, k ochraně práv jiných hospitalizovaných osob apod. Nikoliv ke svévolnému nastavení pravidel, které porušují právo rodičů či dětí.

 

Usnesení předsednictva ČNR č. 2/1993 Sb., Listina základních práv a svobod čl. 4

(1) Povinnosti mohou být ukládány toliko na základě zákona a v jeho mezích a jen při zachování základních práv a svobod.

 

Úmluva o lidských právech a biomedicíně – Čl. 2 Nadřazenost lidské bytosti-  Zájmy a blaho lidské bytosti jsou nadřazeny zájmům společnosti nebo vědy. Úmluva o právech dítěte  Usnesení předsednictva ČNR č. 2/1993 Sb., Listina základních práv a svobod čl. 4 

(1) Povinnosti mohou být ukládány toliko na základě zákona a v jeho mezích a jen při zachování základních práv a svobod.

(2) Meze základních práv a svobod mohou být za podmínek stanovených Listinou základních práv a svobod (dále jen „Listina“) upraveny pouze zákonem.

OTEC JE ZÁKONNÝ ZÁSTUPCE, nikoli „hej počkej“

Zákonný zástupce je více, než osoba blízká a má právo a povinnosti vůči dítěti a má též právo rozhodnout v případě indispozice ženy. Proto je důležité, aby ženu doprovázel, přejí-li si to oba. Pokud by byl v momentální finanční tísni, bude mu toto právo znemožněno. Právo má sloužit všem a ne pouze těm, kteří mají na jeho uplatnění finance.

Zákon č. 94/1963 Sb., o rodině Zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí Úmluva o lidských právech a biomedicíně.

Už z tohoto vyplývá, že žena má právo a všechny argumenty jsou jen účelové manipulace.

 POŽADUJTE VYČÍSLENÍ POLOŽKU PO POLOŽCE

Dále požaduji vysvětlení, za co bych měla platit.

Jako registrovaný klient a vážný zájemce o porod v xxxxxxx mám právo dle zákona 634/1992 sb. o ochraně spotřebitele na informace o vlastnostech prodávaných či nabízených výrobků nebo charakteru poskytovaných služeb.
Prosím tedy o detailní vyúčtování služeb, které plošně účtujete a to předem, nikoli posléze, a budete i ode mě vyžadovat. Zejména mně zajímá vyúčtování za váš personál, který nejde z mého zdravotního pojištění a důkaz o tom, že váš personál bude automaticky a vždy nucen trávit více času a práce s tím, že tam budu mít osobu blízkou (či dvě) a to důkazním tvrzením, nikoli nějakou „omáčkou“ okolo.
A dále proč ochranné pomůcky, které osoba blízká u fyziologického porodu na pokoji mít ani nemusí, se účtují a na jiných odděleních se neúčtují a to je jich třeba více než u fyziologického porodu.

Zároveň mi závěrem dovolte poznámku, že právo má sloužit všem a nikoli jen těm, kteří si zaplatí. Zvláště, specializujete se na patologické rodičky, které ani jinam jít nemohou rodit a prakticky vydíráte nechutným způsobem, že pokud nezaplatí, tak jejich zákonná podpora může zůstat za dveřmi.

 

Víte, zákon platí pro všechny stejně. I pro firmy a instituce, které generují zisk. Právo platí pro všechny stejně, byť je to jistě leckdy ekonomicky nevýhodné. Vy byste se s tím měli smířit a konečně veřejně přiznat, že se chováte neeticky, byť pro Vás ekonomicky a pochopitelně. Ovšem lidskost v tomto oboru Vám opravdu chybí a Váš přístup není dobrý. Jiné nemocnice to též zvládají bez poplatku. Pokud mi hodláte napsat, že pokud to nechci respektovat, mám jít rodit jinam, tak pouze potvrdíte, že si nevážíte klientů, že jste mimořádně arogantní. Já mám právo jako občan Čr platící pojištění si vybrat porodnici a porodnice (potažmo nemocnice) by se měla chovat dle zákona, nikoliv dle ekonomických zájmů. Vybrala jsem si závazně Podolí a očekávám lidský a vysoce chápající přístup a též dodržování zákona a mých práv. Vaše právo na platbu uznám, pokud mi podáte důkaz o tom, že Vás můj porod s osobou blízkou opravdu reálně stojí peníze a nepotvrdíte mi tak to, že se bezdůvodně obohacujete a chcete vydělávat bez toho, že by Vám opravdu důkazně vznikaly reálné náklady ve výši 1500 Kč.

 

TOTO MUSÍ DOPIS OBSAHOVAT VŽDY:

Nesouhlasíme s poplatkem za osobu blízkou z výše uvedených důvodů. Pokud poplatek náhodou zaplatíme, bude to pouze z důvodu cesty menšího odporu. Chceme se vyhnout dohadováním s personálem a zamezení přístupu, což by mohlo negativně ovlivnit porod. Bohužel Váš systém přímo vydírá rodiče a s tím se nehodláme ztotožnit. Pokud po nás někdo bude tento poplatek chtít, posléze ho budeme žádat zpět z důvodů:

- že dle nás žádné hmotné náklady nevznikají (pokoj bych obsadila stejně, ochranné pomůcky se na jiných odděleních nikdy neplatí)

- práci personálu ušetříme tím, že můj doprovod může zastat jeho práci zejména v první době porodní- chození, pomoc do sprchy, atp..Navíc můj doprovod je zkušený, tudíž nepotřebujeme přítomnost personálu porodnice pokud nenastanou komplikace, ale při komplikacích by byl zásah personálu stejně tudíž ne kvůli osobě blízké, takže naopak práci personálu jen ušetříme)

- mám právo na osobu blízkou a to v nezávislosti na tom, zda máme peníze či nikoliv a nevidíme důvod, proč rodit ve vzdálenější porodnici jen protože se chováte neeticky k lidem a pouze ekonomicky

TENTO NÁZOR NEMÁME JEN MY

Zde je též možné shlédnout rozhovor ombudsmanky:

http://video.aktualne.cz/dvtv/platit-za-doprovod-pri-porodu-ombusmanka-vs-nemocnice/r~9fbc313c665811e4b0c4002590604f2e/

V listopadu 2014 se vyhrál soud v Neratovicích:

http://m.rozhlas.cz/zpravy/politika/_zprava/platby-za-otce-u-porodu-se-lisi-zarizeni-od-zarizeni-praxi-by-mohl-sjednotit-verdikt-us–1549675

Podpisy obou rodičů (lepší, ale stačí i jeden podpis)


Kdy mají odpovědět?

Poskytovatel je nejdřív povinen navrhnout stěžovateli ústní projednání stížnosti, pokud je to s ohledem na charakter stížnosti vhodné. Pak má povinnost vyřídit stížnost do 30 dnů od obdržení, lhůtu lze prodloužit, pokud je prodloužení odůvodněné, o dalších 30 dnů. Poskytovatel má povinnost vést o stížnosti evidenci a umožnit stěžovateli nahlédnutí do spisu a také pořizování kopií.

Pokud není poskytovatel příslušný k vyřízení stížnosti, v lhůtě do 5 dnů od obdržení musí stížnost postoupit věcně příslušnému subjektu.

DOPIS ROZHODNĚ DOPORUČENĚ NEJLÉPE I S DODEJKOU!

LÉPE TAK 40 DNŮ PŘED TERMÍNEM PORODU, ALE NENÍ NUTNÉ A NEJLÉPE UŽ PO OSOBNÍ PROHLÍDCE.

 

Zpracoval můj právník a zaslal Podolí:

Ústav pro péči o matku a dítě

Podolské nábřeží 157

147 00, Praha 4 – Podolí

V Praze dne 30.8.2012

K rukám: – Váženého pana doc. MUDr. Jaroslava Feyereisla, CSc., ředitele ÚPMD

- Vážené paní doc. MUDr. Aleny Měchurové, CSc., vedoucí pracoviště „Porodnice“

Věc: Výzva k odstranění protiprávního stavu

- smírný pokus o mimosoudní řešení věci

Mandant: Občanské sdružení Juno Moneta, o.s.

sídlem: Ústí nad Labem, Alešoxxx

IČ: 22741461

jednající: Petrou Langovou, statutárním orgánem, předsedkyní sdružení

bytem XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

(dále jen „Mandant“)

Zastoupen: JUDr. Ondřejem Bultasem, advokátem zapsaným v ČAK pod č. 13114

IČ: 71346872 sídlem: Ruská 40, Praha 10, PSČ: 101 00

(1x plná moc – příloha č. 1)

Přílohy: (dle textu)

Vážení,

dovoluji si Ústavu pro péči o matku a dítě, se sídlem Podolské nábřeží 157, 147 00, Praha 4 -Podolí, IČ: 00023698, IČZ: 04004000, (dále jen „Ústav“) oznámit, že jsem převzal právní zastoupení Mandanta – Občanského sdružení Juno Moneta, o.s., IČ: 22741461, sídlem Ústí nad Labem, Alešova 895/54, jednající samostatně Petrou Langovou, statutárním orgánem, předsedkyní sdružení, bytem Ústí nad Labem, xxxxx, při všech soudních a mimosoudních právních úkonech ve vztahu k Ústavu.

Právní zastoupení mého Mandanta jsem v rámci výše uvedené věci v souladu se zák. č. 85/1996 Sb., zákonem o advokacii, převzal ve všech právních záležitostech, z čehož vyplývá zákonná povinnost nadále komunikovat a jednat v této věci prostřednictvím mého právního zastoupení.

Můj Mandant je občanským sdružením registrovaným Ministerstvem vnitra ČR dne 3.5.2012, pod č.j. VS/1-1/88 653/12-2. Dle článku 2 stanov mého Mandanta platí, že cílem tohoto občanského sdružení je mimo jiné pomoc lidem, kteří jsou poškozeni a poškozováni tím, že po nich nemocnice požadují poplatek za přítomnost otce u porodu, a to i po 1.4.2012, kdy vstoupil v účinnost zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), dále jen „Zákon o zdravotních službách“). Jeho cílem je tak zamezení protiprávního postupu těch zdravotních zařízení, která v rozporu se zákonem stále vybírají poplatek za přítomnost otce u porodu, jakožto poplatek za nadstandardní službu. (dále jen „Programový cíl“)

Mému Mandantovi je z jeho činnosti směřující k naplnění Programového cíle známo, že Váš Ústav účtuje rodičkám, resp. otcům dítěte, poplatek za nadstandardní služby – poplatek za přítomnost otce u porodu, a to v částce minimálně ve výši 1.500,- Kč (dále jen „Poplatek“).

Tato skutečnost je zřejmá nejen z pokladních dokladů poškozených osob, které má můj Mandant k dispozici, ale také z ceníku Vašeho Ústavu uveřejněného k dnešnímu dni na webových stránkách Ústavu (www.upmd.cz).

Výtah z ceníku:

II.

Dle ust. § 28 odst. 3, písm. e) Zákona o zdravotních službách platí, že pacient má při poskytování zdravotních služeb právo na přítomnost osoby blízké nebo osoby určené pacientem, a to v souladu s jinými právními předpisy a vnitřním řádem, a nenaruší-li přítomnost těchto osob poskytnutí zdravotních služeb.

Dle ust. článku 9 odst. 1-3, Úmluvy o právech dítěte (104/1991 Sb.) platí, že státy, které jsou smluvní stranou úmluvy, zajistí, aby dítě nemohlo být odděleno od svých rodičů proti jejich vůli, ledaže příslušné úřady na základě soudního rozhodnutí a v souladu s platným právem a v příslušném řízení určí, že takové oddělení je potřebné v zájmu dítěte. Takové určení může být nezbytným v některém konkrétním případě, například, jde-li o zneužívání nebo zanedbávání dítěte rodiči nebo žijí-li rodiče odděleně a je třeba rozhodnout o místě pobytu dítěte. V jakýmkoli řízení podle odstavce 1 se poskytuje všem dotčeným stranám možnost zúčastnit se řízení a sdělit svoje stanoviska. Státy, které jsou smluvní stranou úmluvy, uznávají právo dítěte odděleného od jednoho nebo obou rodičů udržovat pravidelné osobní kontakty s oběma rodiči, ledaže by to bylo v rozporu se zájmy dítěte.

Dle ust. článku 10 zákona č. 2/1993 Sb., Listiny základních práv a svobod platí, že každý má právo na ochranu před neoprávněným zasahováním do soukromého a rodinného života. Z výše citovaných ustanovení platných právních předpisů ČR, a zejména potom z cit. ust. § 28 odst. 3, písm. e) Zákona o zdravotních službách, je zřejmé, že přítomnost otce u porodu je minimálně od 1.4.2012 právem každé rodičky.

Je-li tedy de facto uzákoněno, že přítomnost otce u porodu je právem, je zřejmé, že toto právo nelze považovat za jakousi nadstandardní službu, když pokud je určité právo právem každého, není jej logicky možné považovat za nadstandardní a účtovat za výkon tohoto práva jakýkoliv Poplatek.

Nad to je třeba zmínit, že účtování Poplatku za službu, která je dle cit. ust. Zákona o zdravotních službách právem každého, je nepochybně v rozporu se zákonem, když zpoplatnění práva toto právo prakticky omezuje.

Rovněž je třeba zmínit, že takovéto účtování Poplatku působí diskriminačně, když je zjevné, že některé osoby by si jej mohly dovolit a jiné osoby nikoliv, přesto, že toto právo má svědčit každému.

Přítomnost otce u porodu je tedy právem a tím i zcela elementárním standardem majícím oporu v zákoně a nelze jej v žádném případě považovat za jakousi zpoplatněnou nadstandardní službu, tak jak je uvedeno v ceníku Vašeho Ústavu.Dále je třeba upozornit na skutečnost, že i v případě, pokud má Ústav povinnost platit Poplatek za přítomnost otce u porodu zakotvenou ve vnitřním předpisu Ústavu, je tento požadavek opět nepochybně v rozporu se zákonem, neboť je-li jakýkoliv vnitřní předpis (či jakákoliv podzákonná norma) v rozporu se zákonem, resp. v rozporu s právním předpisem, který stojí v hierarchii právních předpisů výše, je v dané odporující části bez dalšího neplatný.

III.

S ohledem na výše uvedené právní předpisy a s ohledem na uvedenou argumentaci, můj Mandant Ústav tímto vyzývá, aby neprodleně upustil od protiprávního účtování Poplatku za přítomnost otce u porodu.

V případě, že Ústav této výzvě z jakéhokoliv důvodu nevyhoví,

žádá tímto můj Mandant, aby byl v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, informován o důvodech nevyhovění této výzvě a dále o tom, za jaké konkrétní položky je Poplatek účtován a z jakého důvodu.

Nebude-li této výzvě vyhověno a bude-li Poplatek nadále Ústavem účtován, budu nucen v souladu s Programovým cílem mého Mandanta postupovat v souladu s právními předpisy ČR soudní cestou, což může přinést Ústavu značné náklady v soudním řízení, ale také negativní mediální publicitu.

 

Věřím, že tuto záležitost Ústav uvede ve stanoveném termínu do pořádku. V případě jakýchkoliv dotazů, nejasností či iniciace jednání mně prosím neváhejte kontaktovat.

Juno Moneta, o.s. na základě plné moci zastoupeno

JUDr. Ondřejem Bultasem, advokátem

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*

* Copy this password:

* Type or paste password here:

1,067 Spam Comments Blocked so far by Spam Free Wordpress

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>